GLENDA HOTEL

Loại phòng

Villa

Villa 8 phòng ngủ , chứa được 15-20 người. Giá cho thuê nguyên căn Từ thứ 2-thứ 5: 12 triệu, từ thứ 6- chủ nhât: 14 triệu, Các ngày lễ …